Google Ads Account Schorsingen: Essentiële Richtlijnen voor Adverteerders

Google Ads uitbesteden

Deel dit bericht

Google Ads account suspensions: Wat adverteerders moeten weten

Begrijpen waarom accounts worden geschorst

Het ontvangen van een melding waarin staat dat “Uw account is geschorst” binnen Google Ads kan een stressvolle situatie zijn voor adverteerders. Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom een account kan worden geschorst:

Overtreding van beleidsregels

Een van de meest voorkomende redenen voor account suspensie is een schending van de Google Ads beleidsregels. Adverteerders moeten ervoor zorgen dat hun advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s voldoen aan deze regels, inclusief richtlijnen voor verboden inhoud, misleidende claims en bedrieglijke praktijken.

Betalingsproblemen

Accounts kunnen ook worden geschorst vanwege betalingsproblemen, zoals verlopen creditcards, onvoldoende saldo of frauduleuze activiteiten. Adverteerders moeten hun betalingsmethoden nauwlettend in de gaten houden en ervoor zorgen dat alles up-to-date en geldig is.

Slechte advertenties of bestemmingspagina’s

Als uw advertenties of bestemmingspagina’s van lage kwaliteit worden bevonden, kan Google uw account schorsen. Dit kan onder andere slechte functionaliteit van de website, te veel pop-ups of misleidende informatie omvatten.

Herhaalde overtredingen

Als een adverteerder herhaaldelijk de Google Ads beleidsregels overtreedt, kan hun account worden geschorst. Dit omvat het zich bezighouden met verboden praktijken, zoals cloaking of het promoten van illegale producten.

Stappen om uw account te herstellen

Als uw Google Ads-account is geschorst, kunt u verschillende stappen ondernemen om te proberen het te herstellen:

Bekijk de reden voor de schorsing

Wanneer u een schorsingsmelding ontvangt, bekijk dan zorgvuldig de reden die door Google wordt gegeven. Dit zal u helpen het specifieke probleem te begrijpen en hoe u het kunt aanpakken.

Los het probleem op

Zodra u de reden voor de schorsing heeft geïdentificeerd, voert u de benodigde wijzigingen door om het probleem op te lossen. Dit kan het bijwerken van uw advertenties of bestemmingspagina’s, het oplossen van betalingsproblemen of het aanpakken van eventuele beleidsschendingen omvatten.

Dien een bezwaar in

Nadat u de vereiste wijzigingen heeft aangebracht, dient u een bezwaar in bij Google. Leg duidelijk uit welke stappen u hebt genomen om het probleem te verhelpen en verstrek eventuele ondersteunende documentatie die nodig kan zijn.

Volg beleidsregels nauwlettend op

Voorkom toekomstige schorsingen door nauwlettend de Google Ads beleidsregels in de gaten te houden en eraan te voldoen. Controleer regelmatig uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de richtlijnen en eventuele problemen tijdig aan te pakken.

Conclusie

Het ontvangen van een kennisgeving over de schorsing van uw Google Ads-account kan alarmerend zijn, maar het begrijpen van de mogelijke oorzaken en het volgen van de noodzakelijke stappen kan u helpen uw account te herstellen. Blijf op de hoogte van de Google Ads beleidsregels en neem proactieve maatregelen om eraan te voldoen, wat zorgt voor een soepele en ononderbroken advertentie-ervaring.

Wil jij toegang tot meer dan 20 templates?

Schrijf je in en ontvang wekelijks waardevolle tips en templates

Lees onze andere blogs

Hoe werkt Google Ads?
Google Ads

Hoe werkt Google Ads?

Hoe werkt Google Ads? Google Ads, voorheen bekend als Google AdWords, is een krachtig platform voor online adverteren dat bedrijven in staat stelt om hun

Ready to reach for the New Sky?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact op